top of page

VÅRT EKOSYSTEM
AV STÖDFUNKTIONER

Våra samlade erfarenheter har gett oss en förmåga att se entreprenörer med stor potential, som är i början av sin resa. Som kvartett delar vi drivet för entreprenörskap och viljan att ständigt förbättra. Genom AM Group får ni transparenta råd och mycket gjort. Vi erbjuder ett ekosystem av stödfunktioner för ledning och medarbetare.

TEAM & MEDARBETARSKAP

Utveckla det personliga ledarskapet i varje individ och bygg sammansvetsade team som vill förändra tillsammans. Våga visa sårbarhet som ledare och peppa era medarbetare till att lämna sin komfortzon då och då, för att växa som människa.

AFFÄRSMODELLER & FÖRSÄLJNING

Se över ert sätt att göra affärer. Det kan handla om att förändra affärsmodellen med nya infallsvinklar och på så sätt öka lönsamheten. Vi tittar på möjligheterna att dela upp, paketera och förädla affären. För både kundens och företagets bästa.

EKONOMI & AFFÄRSSTÖD

Digitalisera och effektivisera er ekonomi och administration med rätt affärsstöd. Så att era resurser kan lägga tiden på rätt saker. Ekonomisk styrning och rådgivning inom budgetarbete, redovisning, processförbättring, prognoser och bokslut. 

PROJEKTLEDNING & KOMMUNIKATION

Vi tar bollen, involverar och leder de områden ni vill förbättra. Tillsammans med er tittar vi på nuläge, önskad förflyttning och delar upp förändringen i delar. Parallellt gör vi kommunikationsinsatser, internt och externt - så att de stämmer överens. 

bottom of page